ราคายาเม็ดคุมกำเนิดสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในเวเนซุเอลา ผู้หญิงหลายล้านเสียความสามารถในการควบคุมชีวิต

วิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นในเวเนซุเอลา ทำให้ประชากรหลายล้านในประเทศไม่สามารถเข้าถึงความต้องการพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตที่ดีและปลอดภัยได้ การเข้าถึงอาหาร น้ำสะอาด ... (เพิ่มเติม)

SDSN Networks in Action 2020 – รายงานความก้าวหน้าของเครือข่าย SDSN ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

Sustainable Development Solutions Network หรือ SDSN ออกรายงาน SDSN Networks in Action ประจำปี 2020 เพื่อนำเสนอ นวัตกรรมการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือของสมาชิก SD... (เพิ่มเติม)

เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ให้ AI ช่วยคิดสูตรอาหาร ที่ทั้งถูกใจ ถูกปาก และถูกโภชนาการให้คุณ

นักวิทยาศาสตร์ จาก Rensselaer Polytechnic Institute และ IBM Research ในนิวยอร์ก พัฒนา Machine Learning ที่ใช้ algorithm ในการจดจำรสนิยมการรับประทานอาหารเพื่อประกอบการแนะนำสูตรอาหา... (เพิ่มเติม)

ช่องว่างรายได้ที่ต่างกันเพราะเพศสภาพ (Gender Pay Gap) มีทั้งย่ำแย่ลง ดีขึ้นแต่ยังใช้เวลานานเกินไป และถูกกระทบเพราะโควิด-19

การส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศมีที่เด่นชัดประการหนึ่งคือการจ่ายเงินเดือนที่เท่าเทียมกันสำหรับชายหญิงในตำแหน่งงานเดียวกัน-ระดับเดียวกัน-บริษัทเดียวกัน ตัวอย่างที่ได้หยิบย... (เพิ่มเติม)

Dr. Marcella Nunez-Smith หัวหน้าทีมเฉพาะกิจด้านความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคโควิด-19 ที่จะนำ ‘data-driven’ ให้ทุกคนและเชื้อชาติในสหรัฐฯ เข้ารับบริการสุขภาพได้อย่างถ้วนหน้า

ภาพ cover photo จาก www.vogue.com ‘Health disparities ความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุข – health equity ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสุขภาพ กล่าวคือ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างด้าน... (เพิ่มเติม)

อ่าน E-Book ‘Food Waste’ จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วขยะอาหารจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ หนังสือ Food Waste ขยะอาหาร ในรูปแบบ e-book เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ แนวทางการลดปริมาณขยะอาหาร “3Rs” (Reduce Reuse Recycle) “ใช้น้อย ใช้ซ้... (เพิ่มเติม)

มาเลเซียมุ่งผันตัวจากแหล่งทิ้งขยะของประเทศพัฒนาแล้ว เป็นผู้นำประเทศกำลังพัฒนาด้าน ‘ขยะเป็นศูนย์’ ด้วยหลักความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR)

เรื่อยมาตั้งแต่ช่วงปี 2561 ที่จีนปฏิเสธการนำเข้าขยะเพื่อรีไซเคิล ทำให้การถ่ายโอนขยะจากประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อ ‘ทิ้ง’ หรือรีไซเคิล มุ่งหน้ามายังแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยสห... (เพิ่มเติม)

เมื่อเท็กซัสกลายเป็นน้ำแข็งและไม่มีไฟฟ้าใช้ – คำเตือนว่าเรายังเตรียมพร้อมไม่พอสำหรับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

รัฐเท็กซัสต้องเผชิญกับภัยพิบัติร้ายแรงจากอากาศหนาวที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นผลจากมวลอากาศหนาวจากขั้วโลก (Arctic outbreak) ทะลักเข้าสู่สหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้เกิดพาย... (เพิ่มเติม)

ไม่ว่าเพศสภาพใด การอยู่ในสังคมที่สามารถมีบทบาท มีสิทธิในการปกครองตนเอง และเข้าถึงทรัพยากร จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีขึ้นได้

‘Health Disparities – ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ’ กับ ‘Gender’ - เพศสภาพ ประเด็นเรื่องความแตกต่างทางเพศสภาพ (gender differences) เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม อาทิ การเข้าถึงโอกาสของก... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ทำความเข้าใจ Loss & Damage และผลกระทบที่คนไทยต้องเผชิญ เมื่อ Climate change รุนแรงขึ้น ประเด็นน่าสนใจงานเสวนาวิชาการศูนย์วิจัยนโยบายและเศรษฐกิจสีเขียว (Pro-green)

พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ ‘หนาวน้อย หนาวสั้น เสี่ยงน้ำท่วม’ ข้อมูลทางวิชาการหลายแหล่งบอกกับเราว่าในอนาคตหลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะอากาศแปรปรวนฤดูหนาวสั้นลง อ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Immunization Agenda 2030 กับ SDGs ความเชื่อมโยงของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคกับเป้าหมายกับพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมมากไปกว่าเรื่องสุขภาพ

“โลกที่ทุกคน ทุกที่ ทุกวัยได้รับประโยชน์จากวัคซีนเพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี” การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่สามารถรักษาชีวิตคนไว้มาก... (เพิ่มเติม)

ยุโรปออกแผน ‘Destination 2050’ ให้การบินยุโรปปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2593

"Sustainable Aviation" สานต่อจากรากฐาน ’ข้อตกลงปารีส’ (Paris Agreement) และ ‘European Green Deal’ โรดแมปการจัดการภาวะโลกร้อน ยุโรปได้ออกแผนงานหมุดหมายใหม่ของการบินเพื่อความ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 79 บทความ