UNAIDS จัดวงประชุมในหัวข้อ “แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อยุติโรคเอดส์ : 10 ปี ถึง 2030”

การติดเชื้อ HIV เกิดจากความเหลื่อมล้ำ : การอภิปรายในประเด็นความเหลื่อมล้ำเพื่อการยุติโรคเอดส์: 10 ปี ถึง 2030 (Addressing Inequalities to End AIDS: 10 Years to 2030) ซึ่งจัดขึ้นเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Nature Prescription เมื่อแพทย์เขียนใบสั่งยาให้ธรรมชาติช่วยบำบัด

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด หลายพื้นที่บนโลกจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ตั้งแต่การเว้นระยะห่างทางสังคม ไปจนถึงการล็อกดาวน์ ปิด... (เพิ่มเติม)

WHO ออกคู่มือวัดภาระโรคที่เกิดจากอาหารในระดับประเทศ เพื่อระบุความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย

ในทุกๆ ปี จะมีการรายงานตัวเลขผู้ป่วยจากอาหารมากถึง 600 ล้านราย ในปี 2010 มีผู้เสียชีวิต 420,000 รายจากโรคที่มาจากอาหารต่างๆ เช่น การติดเชื้อซัลโมเนลลา (salmonella) และอีโคไล (E.co... (เพิ่มเติม)

อ่านรายงานล่าสุด ‘สถานะสภาพภูมิอากาศของโลก 2563’: ดู Climate Change ว่าเป็นอย่างไรในช่วง 28 ปีที่ผ่านมา

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) เคยได้ออก ‘สถานะของสภาพภูมิอากาศ’ เอาไว้เมื่อปี 2536 และล่าสุดปีนี้ ได้เผยแพร่ ‘สถานะของสภาพภูมิอากาศ 2563’ (State of t... (เพิ่มเติม)

ผู้หญิงเป็นแนวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการสุขภาพ แต่อยู่ในตำแหน่ง ‘ผู้นำ’ น้อยกว่าผู้ชาย

บุคลากรทางแพทย์และการสาธารณสุขในโลก มีสัดส่วนผู้หญิงคิดเป็น 70% ทว่ามีเพียง 25% เท่านั้นที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำอาวุโส องค์การอนามัยโลกร่วมกับ Women in Global Health ได้สำรวจสถานะ... (เพิ่มเติม)

Alcohol-Harm Paradox : แม้ดื่มเหล้าปริมาณเท่ากัน แต่นักดื่มคนจนมีอัตราการตายสูงกว่าคนรวย

การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักดื่มทุกคนอย่างไม่เลือกหน้า แต่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status) และอัตราการเสียชีวิตอันเนื่อง... (เพิ่มเติม)

การศึกษากว่า 20 ปี ชี้ ‘หลักประกันสุขภาพ’ ที่เพียงพอในเคนยา สัมพันธ์กับการรอดชีวิตของเด็กเกิดใหม่

อัตราการรอดชีวิตของเด็กทั่วโลกดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลดลง 59% จากเดิมที่มีการตาย 93 และ 38 ต่อการเกิดรอดมีชีวิต 1,000 คนในปี 2533 และ 2562ตามลำดับ ทว่า... (เพิ่มเติม)

‘Health Equity Tracker’ แพลตฟอร์มติดตามความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพระหว่างผู้ป่วยโควิด-19 ต่างเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ในสหรัฐฯ

Health Equity Tracker แพลตฟอร์มข้อมูลที่แสดงผลกระทบด้านสุขภาพจาดโควิด-19 ที่เกิดแตกต่างกันระหว่างคนผิวขาวและกลุ่มคนชายขอบ เช่น คนผิวสี ในสหรัฐอเมริกา โดยจะแสดงภาพข้อมูล (data visu... (เพิ่มเติม)

โลกต้องใช้เงินลงทุนกับ ‘Nature-based Solutions’ มากกว่าเดิม 3 เท่าภายในปี 2573 เพื่อสุขภาวะที่ดีของเราและโลก

สถานภาพของระบบนิเวศปัจจุบันที่เสื่อมโทรมเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ที่เน้น ‘การเติบโตเศรษฐกิจ’ เป็นเป้าหมายมากกว่าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะไม่สามารถตีมูลค่าของธรรมชาติเป็นเงินได... (เพิ่มเติม)

‘การนอนไม่พอ’ ในบุคลากรทางแพทย์ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผลิตภาพของงาน และความปลอดภัยของคนไข้

- เพราะสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ก็สำคัญ - การนอนไม่เพียงพอ และ นอนไม่เต็มตื่นส่งผลเสียต่อร่างกายทุก ๆ คน ทำให้เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม การเสียชีวิต และเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคไ... (เพิ่มเติม)