เริ่มต้นค่ำวันนี้ “การอภิปรายทั่วไป” (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 76

การอภิปรายทั่วไป (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) ครั้งที่ 76 (UNGA76) จะมีขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่ 21 กันยายน ถึง วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2021 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) เป็นเวทีกำหนดนโยบายที่ใหญ่ที่สุดขององค์การสหประชาชาติประจำปี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยรัฐสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ โดยในปีนี้ การประชุม UNGA เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา และหลังจากการเปิดสมัยการประชุม UNGA หนึ่งสัปดาห์ จะเป็นเวลาของเวทีการประชุมระดับสูง “การอภิปรายทั่วไป” ที่เปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศ กล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงนโยบาย ความคิดเห็น และท่าทีต่อของประเทศต่อหัวข้อหลักของการประชุม UNGA76 ในปีนี้ นั่นคือ

“Building resilience through hope – to recover from COVID-19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of people and revitalize the United Nations.”

ประเด็นที่จะอยู่ลำดับต้นของการอภิปรายท่ัวไปครั้งนี้ ได้แก่ การรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันที่ครอบคลุมประชาชนทุกคนของแต่ละประเทศ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังจากรายงาน IPCC ฉบับล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมา ระบุถึงโอกาสที่อุณหภูมิเฉลี่ยโลกจะสูงถึง 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับยุคก่อนอุตสาหกรรม และจะนำมาซึ่งเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างที่ “ไม่เคยมีมาก่อนในบันทึกประวัติศาสตร์

ติดตามรายงานข่าว การอภิปรายทั่วไป บนเว็บไซต์หลักของ UN News และถ่ายทอดสดบน UN Web TV ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2021 เวลา 9:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก หรือ 20:00 น. เวลาไทย

ติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก UNGA76 และ General Debate


นอกเหนือจากการอภิปรายทั่วไปแล้ว การประชุม UNGA76 ถือเป็นการเริ่มต้นการประชุมระดับนานาชาติขององค์การสหประชาชาติในปี 2021 อีกหลายเวที เช่น

20 กันยายน | SDG Moment ครั้งที่ 2

กิจกรรมนำเสนอภาพรวมของความก้าวหน้าของแต่ละประเทศเพื่อการบรรลุวาระการพัฒนาปี 2030 โดยเน้นที่การดำเนินการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได่จริง โดยมีผู้นำจากกว่า 30 ประเทศที่นำเสนอรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ไปเมื่อกรกฎาคม 2021 ได้เข้าร่วมกิจกรรม SDG Moment ของปีนี้ รวมถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยด้วย

ติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก SDG Moment 2021

23 กันยายน | Food Systems Summit 2021

การประชุมสุดยอดระบบอาหารโลก ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ บนประเด็นหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืนทั้ง 5 แนวทาง ได้แก่ (1) ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ (2) เปลี่ยนมามีรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน (3) เพิ่มการผลิตที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติ (4) พัฒนาการดำรงชีพอย่างเสมอภาค และ (5) สร้างความยืดหยุ่นฟื้นตัวของระบบอาหารต่อความเปราะบาง ผลกระทบฉับพลันและระยะยาว

ติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก Food Systems Summit 2021

23 กันยายน | Security Council Debate on Climate and Security

การอภิปรายของคณะมนตรีความมั่นคงด้านสภาพอากาศและความมั่นคง เป็นโอกาสในการสำรวจความเห็นพ้องต้องกันที่แต่ละประเทศมีต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความเชื่อมโยงต่อประเด็นความไม่มั่นคงและความตึงเครียดทางการเมืองทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกำลังคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์

ติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก United Nations Security Council

24 กันยายน | High-level Dialogue on Energy

เวทีการหารือระดับสูงเรื่องพลังงาน เป็นการรวมตัวของผู้นำระดับโลกเพื่อพูดคุยด้านพลังงานภายใต้การประชุม UNGA ครั้งแรกนับตั้งแต่ UN Conference on New and Renewable Sources of Energy เมื่อปี 1981 มีเป้าหมายเพื่อเร่งการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 เรื่องพลังงาน และพาสังคมไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และการเข้าถึงพลังงานอย่างทั่วถึง

ติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก High-level Dialogue on Energy

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้มีการจำกัดจำนวนคณะผู้แทนประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหอประชุมใหญ่ และทางองค์การสหประชาชาติเองได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกจัดทำวิดีโอบันทึกข้อความส่งมาล่วงหน้าแทนการเดินทางมายังสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีผู้นำประเทศและรัฐมนตรีระดับสูงกว่า 100 คนเดินทางเข้าร่วมวาระการอภิปรายใหญ่ของการประชุม UNGA76 ด้วยตนเอง

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ #SDGs ทุกเป้าหมาย

ที่มา : What We’ll be Listening for at UNGA 76 (IISD SDG Knowledge Hub)
High-Level Week, September 2021 (UN)

Last Updated on กันยายน 22, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น