สหรัฐอเมริกา และ เมียนมา เป็น 2 ใน 5 ประเทศ ที่ยังไม่เคยรายงาน VNR ต่อเวทีโลก นับตั้งแต่ปี 2016

เวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ การประชุม HLPF (High-Level Political Forum on Sustainable Development) ที่จะจัดขึ้นในปี 2023 ที่จะถึงนี้ จากข้อมูลล่าสุด... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Flora of Thailand – พรรณพฤกษชาติของไทย นักพฤกษศาสตร์กับการพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​ สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุลภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในทุก ๆ วันที่เราตื่นเช้าขึ้นมา ตั้งแต่มองออกไปนอกหน้าต่าง ระหว่างทานอาห... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 18: SDG Move บนเวทีเปิดตัวรายงาน Asia and the Pacific SDGs Progress Report 2022

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาผมได้รับเชิญจากคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ UNESCAP ให้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา (panellist) ในกลุ่... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สิ่งคุกคามความมั่นคงของมนุษย์: จากอดีตถึงอนาคตที่ยากจะคาดการณ์

รายงานพิเศษ “New Threats to Human Security in the Anthropocene” เผยแพร่ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไ... (เพิ่มเติม)

ก.ค. นี้ เตรียมพร้อมเปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย เป็นเวทีที่สนับสนุนการสื่อสารความรู้ไปสู่นโยบายอย่างมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนข... (เพิ่มเติม)

รายงาน IPCC ฉบับใหม่เผยข้อมูลผลกระทบและความเสี่ยงจาก Climate Change ต่อปัญหาสุขภาพปัจจุบัน

รายงาน 'Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability' เปิดเผยข้อมูลการการประเมินผลกระทบ การปรับตัว ความเปราะบางและความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแง... (เพิ่มเติม)

ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของ SDGs ทุกเป้าหมายผ่าน data visualization บนเว็บไซต์ ‘SDG Tracker’

'SDG Tracker' เว็บไซต์ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามและศึกษาความก้าวหน้าของตัวชี้วัด (indicator) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายผ่าน interactive data visualiz... (เพิ่มเติม)

ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครน อาจฉุดรั้งความก้าวหน้าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อจัดการวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านแร่ธาตุวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจทำให้ความก้าวหน้าในการเปลี่ยนผ่านพลังงานหมุนเวียน (energy transition) เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ... (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิจัยโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคม

ตามที่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง “นักวิจัยโครงการ” จำนวน 1 อัตรา นั้น บัด... (เพิ่มเติม)

ไทยได้อันดับ 61 จาก World Happiness Report 2022 ฟินแลนด์ครองที่หนึ่งประเทศที่มีความสุขที่สุด 5 ปีซ้อน

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 ของโลกจากการจัดอันดับจาก 'World Happiness Report' หรือ 'รายงานความสุขโลกประจำปี 2022' และเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอันดับสามในภูมิภาคเอเชียตะวัน... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Climate Change และผลกระทบต่อผู้หญิงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้หญิง ถือเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางเพราะไม่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตใดก็มักเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบมากกว่าและมีความสามารถในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่า ในแง่ของสุขภาวะนั... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานความก้าวหน้า SDGs ในเอเชียและแปซิฟิก ความมุ่งมั่นบรรลุทันในปี 2030 คงไกลเกินเอื้อม

วันนี้ (17 มีนาคม พ.ศ. 2565) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) ได้เปิดตัวรายงาน "Asia and the Pacific SDG Progress Report" ประจำปี 2022 อย่างเป็นทางกา... (เพิ่มเติม)

12 of 25