SDG Updates | เทรนด์ของที่อยู่อาศัยหลัง COVID-19 เมื่อผู้คนต้องใช้เวลากับที่อยู่อาศัยมากขึ้น

พิมพ์นารา รอดกุลผู้จัดการศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (pro green) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้คนปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเพ... (เพิ่มเติม)

ข้อวินิจฉัย UNCRC กำหนดแนวทาง ‘สิทธิเด็กในโลกดิจิทัล’ โดยมีข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์เด็กทั่วโลกสนับสนุน

General Comment 25 (GC25) on children’s rights in relation to the digital environment หรือ ข้อวินิจฉัย ที่ 25 สิทธิเด็กที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมดิจิทัล โดยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021

การติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เกิดขึ้นจริงและเป็นก... (เพิ่มเติม)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับล่าสุดเผย โควิด-19 ทำความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs ‘ถดถอย’ และเรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่ทางการคลังในประเทศกำลังพัฒนา

นิวยอร์ก 14 มิถุนายน 2021 – เปิดตัว รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ซึ่งรวมถึง ดัชนี SDG และแดชบอร์ด (SDG In... (เพิ่มเติม)

อ่านรายงานล่าสุด ‘สถานะสภาพภูมิอากาศของโลก 2563’: ดู Climate Change ว่าเป็นอย่างไรในช่วง 28 ปีที่ผ่านมา

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) เคยได้ออก ‘สถานะของสภาพภูมิอากาศ’ เอาไว้เมื่อปี 2536 และล่าสุดปีนี้ ได้เผยแพร่ ‘สถานะของสภาพภูมิอากาศ 2563’ (State of t... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ส่องเพื่อนบ้าน IV : มาตรการล็อกดาวน์กับ PM2.5 ทั่วโลก

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ[1] ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มาในนามของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การระบาดของ&... (เพิ่มเติม)

‘Saildrone’ โดรนบนผิวน้ำเก็บข้อมูลพลังงานจากทะเล เพื่อพยากรณ์การเกิดพายุเฮอร์ริเคนในสหรัฐฯ

เฮอร์ริเคนเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของมนุษย์ตามพื้นที่รอบชายฝั่ง ทั้งยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจ สำหรับสหรัฐฯ เฮอร์ริเคนก่อให้เกิดความเสียหายราว ๆ 54 พันล้านดอลล... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Transformative Partnership และทุนทางสังคม กับอนาคตของสังคมไทยในโลกยุค (หลัง) โควิด-19

ในวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นมาในระลอกแรกในช่วงมีนาคม 2563 ก่อนจะผ่อนแรงลงไปและย้อนกลับมารุนแรงกว่าเดิมในระลอกปัจจุบันและยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Impact Assessment Tool เครื่องมือประเมินผลกระทบต่อ SDGs ที่ไม่ว่าใครก็ใช้งานได้

แม้ว่าการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับชาติเป็นหลัก แต่เพราะเป็นกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมแทบทุกประเด็นบนสังคมโลกนี้ SDGs ก็ได้กล... (เพิ่มเติม)

สหราชอาณาจักรลงทุนขนานใหญ่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

Office of Gas and Electricity Markets หรือ Ofgem หน่วยงานที่วางข้อกำหนดตลาดพลังงานแก๊ซและไฟฟ้า ของสหราชอาณาจักร ประกาศลงทุน 300 ล้านปอนด์ (ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาท) ในสองปีข้... (เพิ่มเติม)

เติมเต็มการขาดแคลนแรงงานด้าน Cybersecurity ผ่านสถาบันฝึกทักษะเยาวชนด้อยโอกาสในแอฟริกาใต้

เมื่อธุรกิจต่างๆ เร่งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ จึงทำให้การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะ การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) กลายเป็นความ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพจิตผ่านบริบท SDGs โดย The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development

The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development คือ การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านสุขภาพจิตเพื่อกระตุ้นการดำเนินการเพื่อพัฒนา โดยเป็นการรวม... (เพิ่มเติม)

12 of 298