SDG Updates | เศรษฐศาสตร์การเมืองในพลังงาน: การผูกขาดพลังงานสู่การพัฒนาถอยหลัง (EP.17)

วิชญ์พาส พิมพ์อักษร “การผูกขาดตลาด” ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับสินค้าและบริการชนิดใด ย่อมทำให้ผู้บริโภคเสียผลประโยชน์ในด้านราคาของสินค้าและบริการนั้น และสูญเสียอำนาจในการเลือกซื้อของผู... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 6 คู่มือผนวก “สิทธิเด็ก” ในการออกแบบกลยุทธ์และควบคุมการดำเนินงานของภาคธุรกิจ

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

หลายประเทศผนวกมิติสุขภาพของพลเมืองในการรับมือกับผลกระทบ – โรคที่มาจาก Climate Change แต่อุปสรรคหลักคือขาดเงินทุน

นานาประเทศเริ่มจัดให้ประเด็นด้านสุขภาพของประชากรภายในประเทศมีความสำคัญลำดับต้น โดยมีมิติของการปกป้องประชากรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรายงานการสำรวจขององค์การอนาม... (เพิ่มเติม)

‘Trash Library’ ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซีย ที่ให้เด็ก ๆ จ่ายค่าเช่าหนังสือด้วยขยะรีไซเคิล

ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซียให้เด็ก ๆ ยืมหนังสืออ่านได้ โดยเก็บค่าเช่าหนังสือเป็นขยะรีไซเคิลจากทั้งในบ้านและในชุมชน ในทุกวันจันทร์-ศุกร์ บรรณารักษ์หญิงบนเกาะชวา ประเทศอินโดน... (เพิ่มเติม)

รายงานธนาคารโลกเผยว่า ความมั่งคั่งโลกใน 20 ปีที่ผ่านมา แลกมาด้วยธรรมชาติและปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น

รายงานฉบับใหม่จากธนาคารโลก (World Bank) แสดงให้เห็นว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ให้ความสำคัญกับทุนธรรมชาติที่หมุนเวียนได้และทุนมนุษย์ เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)... (เพิ่มเติม)

การประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษ เร่งหารือเรื่องระบบเตรียมพร้อมตอบสนองต่อโรคระบาดในระดับโลกอย่างเป็นทางการ

เชื้อโรคจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและการดื้อยาของเชื้อโรค เป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งและต่อเนื่อง ต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดั่งที่เราประสบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าโ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | 1 ปีของการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน: ถอดบทเรียนจากการทำงาน

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการคาดหวังให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำนึงถึงมิติการพัฒนาอย่างรอบด้านตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น กระบวนการพั... (เพิ่มเติม)

ความพยายามร่วมขับเคลื่อน SDGs ในไทย โดย SDSN Thailand และ SDG Move ได้รับการยอมรับระดับสากลตาม Networks in Action 2021

ก่อนจะจบปี 2564 หนึ่งปีของความพยายามร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งก้าว โดยผลงานของเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SD... (เพิ่มเติม)

สภาสหรัฐฯ ออกกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ติดตั้งเทคโนโลยีป้องกันเมาแล้วขับในรถ ภายในปี 2026

สภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาออกข้อกฎหมายใหม่บังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์คันใหม่ที่จะวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับตรวจจับและหยุดผู้ขับขี่ที่มีอาการ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เติมเต็มความเป็นธรรมที่อาจหล่นหาย ผ่านมุมมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานอุตสาหกรรมยานยนต์ (EP. 16)

เรียบเรียงและจัดทำโดย สมิตานัน หยงสตาร์ (750,000 + 150,000) × 4 =... โจทย์ปัญหาข้อนี้ไม่ได้ถูกตั้งขึ้น เพื่อตามหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามลำดับคำนวณทางคณิตศาสตร์ แต่เป็นคำอธิบายถ... (เพิ่มเติม)

โครงการสร้างทางหลวงแห่งใหม่ในบาหลี มีเสียงกังวลถึงผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าว ระบบชลประทาน และทางเดินน้ำของเกาะ

โครงการพัฒนาสร้างทางหลวงขนาดใหญ่แห่งที่ 2 ในบาหลีที่ถูกนำเสนอมาตั้งแต่ช่วงปี 2563 กำลังถูกตั้งคำถาม เพราะนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมประเมินว่าถนนทางหลวงเส้นนี้จะกระทบกับแหล่งทำเกษตรก... (เพิ่มเติม)

SDG Updates: ถอดบทเรียน: การจัดสรรงบประมาณการเปลี่ยนผ่านพลังงานในประเทศเยอรมนี (EP. 15)

เจ. ฮัสเลอร์ (J. Hassler) นักวิชาการอิสระชาวเยอรมัน SDG Updates ฉบับนี้เชิญชวนคุณผู้อ่าน ติดตามการถอดบทเรียนจากการพยายามเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเยอรมนีต่อเนื่อง จากบท... (เพิ่มเติม)

12 of 73