ใครควรฉีดหรือไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “Moderna mRNA-1273” และเราต้องรู้อะไรบ้าง ? WHO มีคำแนะนำ

ถิรพร สิงห์ลอ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันโรค (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) ภายใต้องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่ “คำแนะนำชั่วคราวสำหรับการใช้วัคซีนป... (เพิ่มเติม)

รู้จัก Openwho.org แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ฟรีส่งตรงจาก WHO แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อวิกฤติฉุกเฉินด้านสุขภาพ

ถิรพร สิงห์ลอ OpenWHO แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) (รวมถึงแอปพลิเคชั่นสำหรับ iOS และ Android) เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2560 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับโรค... (เพิ่มเติม)

อ่านรายงานความเสี่ยงโลกประจำปี 2564 ดูผลกระทบที่มีต่อ “ความเป็นเมือง”

ถิรพร สิงห์ลอ “เมือง” เป็นหน้าด่านสำคัญที่เผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายทางสังคม ระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา และการให... (เพิ่มเติม)

ผลกระทบของโรคระบาด ยิ่งทำให้ประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนเงินและจนในการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ-ราคาไม่แพง

เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ สถานการณ์โรคระบาดส่งผลกระทบไปทุกแวดวง ที่เด่นชัดอย่างที่มีต่อการจ้างงานและโอกาสการมีงานทำนั้นได้ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการที่อาจไม่มีรายได้เ... (เพิ่มเติม)

ฝึกฝนครู – เชื่อมต่อ digital divide – คิดหลักสูตรใหม่ จินตนาการถึงการศึกษารูปแบบใหม่ในช่วงวิกฤติโรคระบาด

เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ การศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานและบริการสาธารณะสำหรับทุกคน ที่นำมาซึ่งรากฐานของโอกาสต่าง ๆ ในชีวิต การขยับขยายทางสังคม การหลุดพ้นออกไปจากความยา... (เพิ่มเติม)

“Delivery วัคซีนโควิด-19” อย่างมีประสิทธิภาพคือปลายทางของความสำเร็จ : WTO แนะนำ 7 Checklist สำหรับการพัฒนาและนำส่งวัคซีนโควิด-19

เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ ปัจจุบันเริ่มมีการนำส่งและจ่ายแจกวัคซีนโควิด-19 แล้ว ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคประการหนึ่งคือการมีห่วงโซ่อุปทาน (... (เพิ่มเติม)

UNESCO และ EU จับมือทำโครงการ “Social Media for Peace” ในสามประเทศนำร่อง: บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา อินโดนีเซีย และเคนยา

เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ โครงการ “Social Media for Peace” เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน ภายใต้ความร่วมมือใหม่ระหว่างองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์... (เพิ่มเติม)

เดินไปพร้อมกัน ! เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะคืบหน้าก็ต่อเมื่อประชาชนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางระดับโลกเพื่อการพัฒนา ทว่าประมาณร้อยละ 87 ของประชากรโลกอยู่ในประเทศที่รัฐบาล... (เพิ่มเติม)

ปัญหาไก่กับไข่: การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพกับการมีที่ดินเพื่อการเกษตร เราสามารถทำอะไรได้บ้าง ?

เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ ปัจจุบัน ภาพความหลากหลายทางชีวภาพกำลังลดลงทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลงอีกในอนาคต โดยเฉพาะในแถบแอฟริกาซับซาฮารา รวมไปถึงทางฝากละติน... (เพิ่มเติม)

Leave no one behind: ทำไมผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยถึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกัน

เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ เมื่อพูดถึงประเด็นการฉีดวัคซีน เรานึกถึงการเข้าถึงวัคซีนสำหรับคนสัญชาตินั้นเท่านั้น ทว่าประเด็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยมีความสำ... (เพิ่มเติม)

รายงานธนาคารโลกชี้ “เศรษฐกิจโลกปี 2564 จะฟื้นตัว แต่เป็นไปอย่างช้าจนถึงปี 2568”

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ เครือธนาคารโลก เผยแพร่ “รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เดือนมกราคม 2564 (Global Economic Prospects, January 2021)” โดยชี้ว่า แม้คาดการณ์ว่าเศร... (เพิ่มเติม)

การเข้าถึงวัคซีนก็มีประเด็น “ความเหลื่อมล้ำ” โจทย์สำคัญของ WHO และประชาคมโลก

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2564IHPP เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานี้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 148 (148th Session WHO Executive Board) ที่เป็นการประช... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 1133 บทความ