‘Live4Life’ โมเดลระดับชุมชนสำหรับเยาวชนในออสเตรเลียที่จะช่วยไขปัญหาสุขภาพจิตและป้องกันการฆ่าตัวตาย

Live4Life โมเดลซึ่งได้รับรางวัลด้านสุขภาพจิตของเยาวชนและการป้องกันการฆ่าตัวตายตลอดช่วงปี 2560 – 2563 จากรัฐบาลท้องถิ่นและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เป็นโมเดลระดับชุมชนเพื่อชุมชน (commun... (เพิ่มเติม)

24 มีนาคม วันวัณโรคโลก – “The Clock is Ticking” โลกกำลังหมดเวลาในการทำตามคำสัญญาที่จะยุติวัณโรค

ข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลก (WHO) จากการสำรวจมากกว่า 80 ประเทศ พบว่า มีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 1.4 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้รับการรักษาที่จำเป็น หรือคิดเป็น 21% ในปีแรกของสถานการณ์กา... (เพิ่มเติม)

Youth Culture Inc. เผยผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้เยาวชนในแคนาดารู้สึกโดดเดี่ยว ไม่มีแรงบันดาลใจ เพราะขาดปฏิสัมพันธ์กับสังคม

ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ธุรกิจเพื่อสังคมสัญชาติแคนาดา Youth Culture Inc. เผยแพร่รายงาน ‘Covid-19 Youth Impact Report: From an Equity, Diversity, and Inclusion Lens’ 23 หน้าที่ได้ม... (เพิ่มเติม)

เนเธอร์แลนด์ออก Code for Children’s Rights เพื่อรักษาสิทธิเด็กในโลกดิจิทัล

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2021 เนเธอร์แลนด์เปิดตัว "Code for Children's Rights" ("Code voor Kinderrechten") โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 10 ประการ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่... (เพิ่มเติม)

Global Child Health Agenda: เพราะเด็ก-เยาวชน-คนหนุ่มสาวเป็นหัวใจสู่การบรรลุ SDGs ‘การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต’ จึงสำคัญ

WHO และ UNICEF เผยแพร่ ‘วาระสุขภาพเด็กระดับโลก’ (Global Child Health Agendas) เมื่อปลายปีก่อน แสดงวิสัยทัศน์ที่สนับสนุนแนวทาง ‘การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต’ (Lifecourse approach) เป็นเ... (เพิ่มเติม)

วัยรุ่นโปแลนด์เปิดร้านเครื่องสำอางออนไลน์ เป็นช่องทางขอความช่วยเหลือให้เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว

Krystyna Paszko วัยรุ่นอายุ 16 ในโปแลนด์ เธอเปิดเฟซบุ๊กเพจ ชื่อ Rumianki i Bratki" (Chamomiles and Pansies) เพื่อขายเครื่องสำอางที่ผลิตจากธรรมชาติ แต่แท้จริงแล้วเป็นช่องทางเพื่อให... (เพิ่มเติม)

สกอตแลนด์เดินร่าง พ.ร.บ. ผนวกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (UNCRC) แบบจัดเต็ม เพราะ ‘สิทธิเด็ก’ เป็นวาระแห่งชาติปี 2563 – 2564

ปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ. ผนวกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ UNCRC (Incorporation) (Scotland) Bill ที่สกอตแลนด์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 กำลังอยู่ในขั้นที่ 3 ก่อนที... (เพิ่มเติม)

ความเสมอภาคด้านสุขภาพ ควรเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญในการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุด

ระบบการจัดอันดับโรงพยาบาลและการให้รางวัล กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในการจัดอันดับที่สำคัญลำดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกาคื... (เพิ่มเติม)

ระบบเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินระดับชาติที่จัดการ ‘ภัยพิบัติธรรมชาติ’ พร้อมกับ ‘อันตรายทางชีวภาพ’ จะทำให้เอเชียแปซิฟิกมีภูมิคุ้มกันต่อโรคระบาด

สํานักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Office of the UN Office for Disaster Risk Reduction: UNDRR) และองค์การอนามัยโลกประ... (เพิ่มเติม)

จะจัดการน้ำให้ยั่งยืน ต้องลงมือทำอย่างเป็นองค์รวมร่วมกับการปรับตัวต่อ Climate Change

ความท้าทายในการบริหารจัดการน้ำยังคงอยู่ทุกสมัย ให้มีเพียงพอหล่อเลี้ยงชีวิตและเศรษฐกิจ ทว่าปัจจุบันด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ความท้าทายดังกล่าวยิ่งทวีคูณ อาทิ ก... (เพิ่มเติม)

UNICEF ออกรายงานชี้ความเหลื่อมล้ำของการมีและเข้าถึงน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยในพื้นที่เมืองทั่วโลก

UNICEF ออกรายงาน Snapshot of Global and Regional Urban Water, Sanitation and Hygiene Inequalities ชี้ให้เห็นภาพรวมความเหลื่อมล้ำด้านน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (Water, Sanitation, ... (เพิ่มเติม)

5 ตัวเร่งภายใต้กรอบ SDG6 Global Acceleration Framework ลงมือทำวันนี้ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคสำหรับทุกคน

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม เป็นวันน้ำโลก (World Water Day) จึงชวนดูสาระสำคัญของการประชุมระดับสูงในการติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวกับน้ำภายใต้วาระการพั... (เพิ่มเติม)

12 of 1285