การเข้าถึงวัคซีนก็มีประเด็น “ความเหลื่อมล้ำ” โจทย์สำคัญของ WHO และประชาคมโลก

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2564IHPP เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานี้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 148 (148th Session WHO Executive Board) ที่เป็นการประช... (เพิ่มเติม)

จับตาไวรัสโคโรนาและเรียนรู้วัคซีนป้องกันไวรัสอีโบลาไปพร้อมกัน

เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ ขณะที่ประเด็นโควิด-19 เป็นที่สนใจของโลกและมีความคืบหน้าในเรื่องของการผลิต การแจกจ่ายและเริ่มฉีดวัคซีนเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคซึ่ง... (เพิ่มเติม)

สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มกราคม 2564 จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร?

เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ ความพยายามรักษาสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการลดอาวุธ ควบคุมอาวุธ และไม่แพร่ขยายอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างอาวุธนิว... (เพิ่มเติม)

เข้าสู่หมุดหมายใหม่แห่งทศวรรษ: “สมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2564 – 2573” (United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021 – 2030)

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ “The Ocean We Need for the Future We Want” เข้าสู่หมุดหมายใหม่แห่งทศวรรษ: “สมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2564 – 2573” (Unit... (เพิ่มเติม)

SDG Move ชวนคนไทยติดตาม 5 กิจกรรมสำคัญของ UN ในต้นปีนี้

เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ #มกราคม 1 ● “SDG 13 เร่งรัดดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ” ● วันที่ 14 มกราคม รายงาน  Adaptation Gap Report... (เพิ่มเติม)

การคุ้มครองทางสังคมและกฎหมายในยุคที่แรงงาน “ทำงานอยู่บ้าน” ควรเป็นอย่างไร ในรายงานล่าสุดของ ILO มีคำแนะนำ

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ ตั้งแต่ที่นานาประเทศใช้มาตรการรักษาระยะห่าง จำกัดการเดินทางและกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนคนที่ต้อง “ทำงานอยู่บ้าน” ทั่วโล... (เพิ่มเติม)

“Vaccine Nationalism” ทำให้ประเทศที่รวยจนไม่เท่ากันเข้าถึงวัคซีนได้ไม่เท่าเทียม

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ ขณะที่วัคซีนอาจเป็นความหวังเดียวที่จะหยุดยั้งโควิด-19 ได้ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ได้ชี้สถานการณ์ของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าปัญหาที... (เพิ่มเติม)

2564 จะเป็นปีที่โลกเริ่มขยับไปหา “พลังงานที่ยั่งยืน” อย่างจริงจังมากขึ้น

เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ ช่วงที่ผ่านมา โลกอาจจะเดินหน้าผลักดันประเด็นการให้มีพลังงานที่มีคุณภาพ ราคาถูก สะอาด และทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่เต็มที่นัก และการไป... (เพิ่มเติม)

พลาสติกในของใช้ในบ้านอาจรบกวนระบบต่อมไร้ท่อและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา

เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ เครือข่ายกำจัดสารมลพิษนานาชาติ (International Pollutants Elimination Network: IPEN) และสมาคมที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine S... (เพิ่มเติม)

WHO เผยแพร่กรอบแนวทางผลักดันให้สังคมได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดกระบวนการซื้อถึงการขาย โดยแนะนำให้รัฐบาลนำไปปรับใช้ตั้งแต่ระดับนโยบาย

เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยแพร่กรอบแนวทางการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายการจัดหาอาหารและการบริการสาธารณะ (Action Framework for Developin... (เพิ่มเติม)

รัฐต่าง ๆ กำลังเตรียมตัวกลับมาประชุมใน “กระบวนการทบทวนเพื่อพัฒนา HLPF” อีกครั้งในปีนี้ หลังจากเลื่อนกำหนดการจากปีที่แล้วเพราะการระบาดของโควิด-19

เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ กระบวนการทบทวน (The consultation and negotiation process) เพื่อพัฒนาการประชุมหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-lev... (เพิ่มเติม)

5 ธันวาคม วันอาสาสมัครสากล

"Together we can through volunteering"เป็นธีมหลักของวันอาสาสมัครประจำปี 2020 เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของบทบาทอาสาสมัครในการเป็นพลังสำคัญของการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากในพื้นที่ต่า... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 1134 บทความ