SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  24  –  28 ตุลาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ กสศ. เผยเด็กไทยอยู่ใต้เ... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษาสู่ SDGs” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

28 ตุลาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรบายโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "กลยุทธ์ก... (เพิ่มเติม)

UN ส่งรถบรรทุกขบวนแรกเข้าถึงพื้นที่กาซาเพื่อส่งมอบอาหาร น้ำ และยา หวังช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเเก่คนอีกกว่า 1.6 ล้านคน

ความรุนแรงจากการปะทะกันครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลและขบวนการฮามาสกำลังดำเนินเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 มีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซารวมแล้วทั้งสิ้นกว่า  5,791 คน จำนวนนี้เป็นเด็ก 2,360 คน ข... (เพิ่มเติม)

รายงาน ESCAP วิเคราะห์ ‘การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน’ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หลังยุคโควิด-19 พร้อมเสนอการตั้งรับปรับตัวในอนาคต

SDG Recommends ฉบับนี้ ขอเชิญชวนอ่าน รายงาน “The Future of Asian and Pacific Cities 2023” ในหัวข้อ ‘อนาคตของเมืองที่สามารถตั้งรับปรับตัวได้ในภาวะวิกฤต’ (Crisis Resilient Urban Fut... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  13 – 20 ตุลาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ รมว.พลังงาน ตอบรับพิ... (เพิ่มเติม)

‘สงครามคร่าชีวิตพลเรือนเพิ่มขึ้น 17,000 ราย – เด็กตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เพิ่มกว่า 35%’ ชวนสำรวจผ่าน ‘รายงาน SDG 16’ ฉบับใหม่ของ UN

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Development Programme: UNDP)  สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC) และ สำนักงานข้าหลวงใหญ่... (เพิ่มเติม)

WHO อนุมัติใช้ “วัคซีนมาลาเรีย” ตัวที่สองสำหรับเด็ก มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกลง

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) อนุมัติคำแนะนำให้ใช้วัคซีนต้านมาลาเรียชนิดใหม่สำหรับเด็ก คือ “R21/Matrix-M” โดยมีราคาที่ถูกกว่าวัคซีนตัวแรกของโลกอย่าง RTS,S หรือ... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  8 – 12 ตุลาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ การประชุม UN-SPBF มุ่... (เพิ่มเติม)

‘แรงงานไทยในอิสราเอล’ ชีวิตท่ามกลางการสู้รบ และคำถามถึงการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม

สถานการณ์การสู้รบระหว่างขบวนการฮามาสและอิสราเอลปะทุความรุนแรงครั้งใหญ่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 จนถึงขณะนี้ยืดเยื้อมาแล้วกว่า 5 วัน โดยรัฐบาลอิสราเอล เปิดเผยว่ามีผู้เสียช... (เพิ่มเติม)

#17SDGs แค่นี้เราทำได้  สิ้นสุดการรอคอย เปิดตัว ‘Thai SDG Micro-Primer’ คอร์สเรียนหนึ่งเดียวจาก UN

โลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มากมายทั้งปัญหาขยะพลาสติกในทะเล มลพิษทางอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกให้เกิดความยั่งยื... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ให้สัมภาษณ์รายการ “Policy Watch จับตาอนาคตประเทศไทย” ของ The Active

9 ตุลาคม 2566 - เฟซบุ๊กเพจ The Active เผยแพร่คลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ SDG Move ในประเด็น "นโยบายด้านความยั่งยืน" ให้กับรายการ Policy... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  1 – 5 ตุลาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ สภากรุงเทพฯ ผ่านร่างรถเมล์ไ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 16 บทความ